Hoe werkt het?

Je kunt bij mij komen met een specifieke klacht of vraag, maar ook zonder specifieke klachten kan ik een healing, aurareading of Bach-bloesemtherapie doen.

Bij een aurareading zitten we tegenover elkaar en kijk ik naar je aura en chakra’s en naar de energieën (emoties, herinneringen etc.) die daarin zijn opgeslagen en vertel ik je wat deze over jouw leven en je ontwikkeling laten zien.
Een aurareading duurt ongeveer een uur.

Bij een healing kan de energie weer vrij gaan stromen. Dat doe ik door met mijn handen contact te maken met je aura, je chakra’s en met je fysieke lichaam. Als je het niet prettig vindt aangeraakt te worden, kan dit ook zonder dat ik je aanraak. Een healing geeft rust en heeft een ontspannende werking op lichaam en geest en duurt ongeveer vijf kwartier. Voor een diepgaander effect zijn meestal meerdere afspraken nodig.

Bij de therapie met Bach-bloesems begin ik met een intakegesprek van ca. 1 ½ uur, op basis van een uitgebreide vragenlijst die je van tevoren hebt ingevuld. Dit gesprek geeft mij inzicht in je vragen en problemen. Ik zoek daar de relevante bloesems bij in de vorm van tincturen. De tincturen werken op energetisch niveau. Omdat een bepaalde (onderliggende) gemoedstoestand al geruime tijd aanwezig kan zijn, biedt deze therapie geen snelwerkende oplossingen en zijn er meerdere consulten nodig. Wel kan bij chronische klachten de therapie al binnen een paar weken verlichting brengen. Vervolgafspraken worden gepland in overleg, aanvankelijk om de 3 à 4 weken, later met grotere tussenpozen. 

De behandelovereenkomst is conform VVET. Voor eventuele klachten over de behandeling kan de client zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Voor verdere informatie zie de klachtenfolder en de website van VVET.